• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини садочка
  • Консультація для педагогів "Пріоритетний аспект роботи - безпека життєдіяльності дитини"

Консультація для педагогів "Пріоритетний аспект роботи - безпека життєдіяльності дитини"

2020-10-21

Актуальність проблеми зумовлена зростанням дитячої захворюваності, травматизму в освітніх за­кладах. Дорослі (педагоги і батьки) основну свою місію здебільшого вбачають у тому, щоб захищати та оберігати дитину, але ж дуже важливо — підготувати її саму до реального життя, насиченого різними подіями, зустрічами, ситуаціями, подекуди небезпечними.

Дошкільний вік характеризується зростанням ру­хової активності, фізичних можливостей дитини, під­вищенням допитливості, прагненням до самостій­ності. За відсутності життєвого досвіду це нерідко може призводити до виникнення травмонебезпечних ситуацій. У Законі України «Про дошкільну осві­ту» продекларовано: дитина має право на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання.

Що ж таке безпека дитини? Насамперед, це захищеність від будь-якої небезпеки: предметів, речовин, людей, різних непередбачуваних ситуацій та іншого, що може стано­вити загрозу здоров’ю та життю. Щоб не допускати небезпечних ситуацій, важли­во вміти передбачати їх, якщо можливо, уникати, а в разі необхідності — рішуче діяти.

Від дошкільників ще не можна очікувати самостій­них правильних рішень у тому чи іншому випадку. Безпечну поведінку маємо формувати: давати знан­ня про можливі небезпеки (вдома, на вулиці, у при­роді, у спілкуванні з незнайомими людьми тощо), які можуть загрожувати здоров’ю та життю; навчати правил безпеки, вправляти малюків у дотриманні їх у різних життєвих ситуаціях, учити передбачати на­слідки своїх вчинків; виробляти навички прийняття самостійних рішень та практичних дій; привчати до здорового і безпечного способу життя, що сприя­тиме виробленню механізмів самозахисту, які авто­матично спрацюють у потрібний момент.

Освітню роботу з безпеки життєдіяльності не мож­на обмежувати засвоєнням дошкільниками норм та правил. Слід викликати у дітей бажання дотримува­тися правил безпеки не через заборони, а завдяки пізнанню, значущій мотивації.

Тільки завдяки спільним зусиллям педагогів, психологів, медиків, батьків у справі охорони жит­тя і збереження здоров’я дошкільнят можна не тільки захистити їх від небезпеки, а й закласти основи безпечної поведінки, підготувати до по­дальшого шкільного, більш самостійного життя.

Кiлькiсть переглядiв: 24